Flowscan

Flowscan - Medewerkerstevredenheidsonderzoek - Floooow

De Flowscan is een meetinstrument, ontwikkeld met een ontwikkeld binnen een gezamenlijk label Flow Your Mind, waarmee onderzocht kan worden in hoeverre de benodigde factoren voor flow binnen de organisatie en medewerkers aanwezig zijn om in flow te kunnen werken.

Flowscan

Alle medewerkers ontvangen een survey waarin zij gevraagd worden naar hun beleving van de 8 factoren die van invloed zijn om in flow te kunnen werken. Hoe ervaren zij de beïnvloedbare factoren binnen de organisatie en welke factoren blijven nog onderbelicht? Welke belemmeringen ervaren zij zelf om te komen tot flow, op persoonlijk niveau en op organisatieniveau? Waar kan de organisatie zich nog verder in ontwikkelen en wat kunnen medewerkers zelf doen om vaker flow op het werk te ervaren?

Advies

De resultaten van de Flowscan worden verzameld en omgezet in een rapportage. De rapportage wordt gepresenteerd aan of besproken met HR/de directie/het MT en/of (individuele) medewerkers.

Op basis van de Flowscan-rapportage brengen we een advies uit en informeren we HR/de directie/het MT over welke aanpassingen gedaan kunnen worden om flow binnen de organisatie te bevorderen. Op basis van dit advies kan Floooow samen met jou/jullie komen tot een gedegen ontwikkelplan voor de organisatie.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Meer weten?

Wil je meer informatie over de Flowscan? Of weten wat de Flowscan voor jouw organisatie kan betekenen? Neem gerust contact met ons op via het onderstaande formulier. We vertellen je graag meer.


Naam (verplicht)

Mail (verplicht)

Jouw bericht

Vul de juiste code in
captcha