Onze werkwijze

Veel organisaties in Nederland hebben te maken met medewerkers die kampen met een burn-out of burn-out klachten. Gemiddeld in Nederland zijn dat zo'n 1 miljoen mensen, omgerekend zo'n 1 op de 7 werkenden.  Daarmee is burn-out met afstand beroepsziekte nummer één. Slecht nieuws voor zowel de medewerker(s) en als voor jouw organisatie. Een zieke werknemer brengt voor een organisatie hoge kosten met zich mee.

Voorkom burn-out, zet in op flow

Om burn-out te bestrijden zetten wij vol in op flow. Iemand die flow ervaart gaat namelijk helemaal op in dat wat hij of zij op dat moment aan het doen is. Het besef van tijd verdwijnt en de ervaring is zo aangenaam dat het intrinsiek motiverend werkt. Flow ontstaat meestal als iemand tot aan de grenzen van zijn/haar kunnen wordt uitgedaagd. De persoon raakt niet uitgeput, maar het werk levert juist veel energie op (bruisen van energie) en het geeft een gevoel van eindeloos door kunnen gaan.

Beïnvloeden van flow

Flow is een toestand waar iemand wel of niet in komt, afhankelijk van de omstandigheden. Uit onderzoek is gebleken dat er 8 factoren zijn die de omstandigheden voor flow positief beïnvloeden, te weten:

- Focus en concentratie
- Missie, visie en (kern)waarden
- Duidelijke doelen
- Uitdaging/vaardigheden in balans
- Feedback
- Autonomie/verantwoordelijkheid
- Veilige omgeving/zelfvertrouwen
- Los kunnen komen van belemmerende overtuigingen en patronen (bewustzijn)

Flow in jouw organisatie

Hoe ervaren medewerkers de beïnvloedbare factoren binnen de organisatie en welke factoren blijven nog onderbelicht? Welke belemmeringen ervaren zij zelf om te komen tot flow, op persoonlijk niveau en op organisatieniveau? Waar kan de organisatie zich nog verder in ontwikkelen en wat kunnen medewerkers zelf doen om vaker flow op het werk te ervaren?

Onze werkwijze

Om te kunnen meten in hoeverre flow aanwezig is in jouw organisatie en bij jouw medewerkers maken wij gebruiken van de Flowscan. De Flowscan is een meetinstrument (een survey) waarmee onderzocht kan worden in hoeverre de benodigde factoren voor flow binnen de organisatie en medewerkers aanwezig zijn om in flow te kunnen werken.

De resultaten van de Flowscan worden verzameld en omgezet in een rapportage. De rapportage wordt gepresenteerd aan of besproken met HR/de directie/het MT en/of (individuele) medewerkers. Lees hieronder onze werkwijze indien er een vervolg wordt gegeven aan de flowscan en rapportage.

Flowscan - Medewerkerstevredenheidsonderzoek - Floooow

Van 0-meting tot 1-meting, van verbeteren tot beheersen

0-meting

De Flowscan kan gedaan worden als 0-meting: de huidige omstandigheden voor flow worden in kaart gebracht. De resultaten van de 0-meting worden in een rapportage gepresenteerd aan HR/de directie/het MT en/of (individuele) medewerkers.

Plan van Aanpak

Aan de hand van de conclusies en na overleg met de directie kan Floooow een op maat Plan van Aanpak maken voor het verbeteren van de omstandigheden voor flow. Het plan van aanpak wordt eveneens gepresenteerd aan HR/de directie/het MT en/of (individuele) medewerkers.

Interventies

In het plan van aanpak worden ook voorstellen voor maatwerk interventies gedaan. Hierbij kun je denken aan interventies zoals: workshops, coaching, training of advies gebaseerd op de flowfactoren die specifieke aandacht binnen de organisatie of bij de (individuele) medewerker behoeven.

1-meting

Floooow heeft een uitgebreide serie tools gebaseerd op de Flowscan die ingezet kunnen worden. Deze tools helpen de organisatie om de juiste omstandigheden voor flow te creëren. Na een interventieperiode kan Floooow met de Flowscan een 1-meting doen, zodat de effecten van de verbeteraanpak inzichtelijk kunnen worden gemaakt.

Desgewenst kan daarna een nieuw traject opgestart worden. Daardoor is er sprake van continu verbeteren en beheersen. Zie de procesweergave van onze werkwijze hieronder.

Werkwijze - Plan van Aanpak - Floooow